ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีบางซื่อ (รถไฟฟ้ามหานคร)"

|-
|}
 
เนื่องมาจากมีการปรับแผนการเดินรถให้มีประสิทธิภาพด้วยการแยกระหว่างขบวนไปสถานีเตาปูนและสถานีท่าพระ ในช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเช้าของวันจันทร์ - ศุกร์ ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีท่าพระ แต่มากับขบวนรถที่มุ่งหน้าไปสถานีเตาปูน '''จะต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีนี้''' หรือเปลี่ยนชานชาลาที่สถานีเตาปูน
 
== รายละเอียดสถานี ==