ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การไม่แสวงหาผลกำไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''<span lang="th">[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย|อ]]</span>งค์การไม่แสวงหาผลกำไร''' ({{lang-en|nonprofit organisation หรือย่อว่า NPO}}) เป็นชื่อเรียก[[องค์การ]]ที่มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างตั้งแต่ ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่น ๆ โดยการทำงานทั้งหมดไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่องค์การ แต่มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาจากการบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม