ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การถ่ายภาพ"

ในภาษาอังกฤษคำว่า ''การถ่ายภาพ'' คือ ''Photography'' (อ่านว่า โฟทอก' กระฟี) มาจากการผสมคำ[[ภาษากรีก|กรีก]]สองคำ คือ คำว่า ''φως - phos'' ซึ่งแปลว่า ''แสง'' กับคำว่า ''γραφις - graphis'' หรือ ''γραφη - graphê'' ซึ่งแปลว่า ''การเขียน''. เมื่อรวมกันแล้ว จึงมีความหมายตรงตัวว่า ''การวาดภาพด้วยแสง'' นั่นเอง
 
== ประวัติการถ่ายภาพเนาะ ==
* [[พ.ศ. 2368]] (ค.ศ. 1825) - [[โจเซฟ ไนซ์ฟอร์ นีปซ์]] (Nicéphore Niépce) ถ่ายภาพเป็นครั้งแรก โดยใช้ยางมะตอยจูเดีย (bitumen of Judea)
* [[พ.ศ. 2382]] (ค.ศ. 1839) - [[ฌากส์ ดาแกร์]] (Jacques Daguerre) ซึ่งเคยทำงานกับนีปซ์ ประดิษฐ์วิธีการถ่ายภาพใหม่ คือ [[กระบวนการดาแกโรไทป์|ดาแกโรไทป์]] (Daguerreotype) โดยใช้โลหะ[[เงิน (ธาตุ)|เงิน]]บนแผ่น[[ทองแดง]]ในการถ่ายภาพ ซึ่งดารแกร์พบว่า เมื่อนำเงินมาอังด้วยไอของ[[ไอโอดีน]]ก่อนใช้ถ่ายภาพ แล้วนำไปอังด้วยไอ[[ปรอท]] จะได้ภาพออกมา
ผู้ใช้นิรนาม