ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สปรินเทอร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
รุ่นรุ่นถัดมาได้ทำการสร้างและพ่วงรถ 2 คันต่อขบวน ยกเว้นรถรุ่นคลาส 158 จำนวน 17 คัน และรถรุ่นคลาส 159 จำนวน 22 คัน ที่ทำการพ่วง 3 คันต่อขบวน (เพิ่มคันที่ไม่มีห้องคนขับไว้กลางขบวน) คลาส 153 ถูกดัดแปลงมาจากคลาส 155 จำนวน 2 คันต่อขบวน
 
รถคลาส 150,153,155, และ 156 ไม่มีเครื่องปรับอากาศ มีความเร็วสูงสุดที่ {{convert|75|mph|0|abbr=on}} ส่วนคลาส 158 และ 159 มีเครื่องปรับอากาศ มีความเร็วสูงสุดที่ {{convert|90100|mph|0|abbr=on}}
 
===คลาส 150 ''สปรินเทอร์''===
ผู้ใช้นิรนาม