ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล"

* [[สถานีสนามไชย]] เชื่อมต่อกับท่าเรือราชินีของ[[เรือด่วนเจ้าพระยา]]
* [[สถานีเพชรบุรี (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีเพชรบุรี]] เชื่อมต่อกับท่าเรืออโศกของ[[เรือโดยสารคลองแสนแสบ]]
* [[สถานีบางโพ]] เชื่อมต่อกับท่าเรือบางโพ ของเรือด่วนเจ้าพระยา
 
=== แผนที่แสดงการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ===