ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล"

* [[สถานีสนามไชย]] เชื่อมต่อกับท่าเรือราชินีของ[[เรือด่วนเจ้าพระยา]]
* [[สถานีเพชรบุรี (รถไฟฟ้ามหานคร)|สถานีเพชรบุรี]] เชื่อมต่อกับท่าเรืออโศกของ[[เรือโดยสารคลองแสนแสบ]]
<!--* [[สถานีบางโพ]] เชื่อมต่อกับท่าบางโพ ของเรือด่วนเจ้าพระยา--> <!--รอให้เปิดให้บริการสถานีนี้ก่อน-->
 
=== แผนที่แสดงการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ===