ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มีน (วงดนตรี)"

=== ความหมายชื่อวง ===
 
คำว่า "'''mean'''" แปลว่า "มีความหมาย" แต่ก็ยังสามารถแปลได้อีกในหลายความหมาย เช่น ตั้งใจ ใจร้าย เป็นต้น ซึ่งความหมายของคำว่า mean ขึ้นอยู่อยู่บริบทและสถานการณ์ในการใช้ เปรียบได้เหมือนกับชีวิตคนที่สามารถมีได้หลายหลายมุมมองมาก อีกทั้งคำว่า mean ยังแปลว่า "ค่ากลาง" ได้ ซึ่งหมายถึงเป็นทางสายกลาง อย่างไรก็ตามในแรกเริ่มของชื่อ mean วงไม่ได้มีแนวคิดที่ลึกซึ้งขนาดนั้น พวกเขาแค่ต้องการชื่อที่'''มีความหมาย''' ฉะนั้นจึงเกิดการแปลตรงตัวและได้คำว่า "mean" ออกมา<ref>{{cite web |author1=กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ |title=วง MEAN ลาออกจากงานประจำ มาเดิมพันกับดนตรี เพื่อสร้างนิยามความสุขให้ทุกคน |url=https://thepeople.co/mean-band-season-of-love-song-10/ |website=thepeople.co |date=11 ธันวาคม 2562 |accessdate=4 มีนาคม 2563 |}}</ref>
 
== ผลงาน ==
626

การแก้ไข