ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
โรงเรียนอำนวยศิลป์ (Amnuay Silpa School) ก่อตั้งเมื่อปี 2469 ปัจจุบันจัดการศึกษาระบบสองภาษาหลักสูตรไทยและอังกฤษและ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนการคิดแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย ความสำเร็จในการจัดการศึกษามาตลอด 9 ทศวรรษส่งผลให้โรงเรียนอำนวยศิลป์ยังคงเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีระดับคะแนนสูงสุดในการสอบระดับชาตินักเรียนทุกคนมีบทบาทในการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการคิดนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและโอกาสในการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตลอดทั้งปีการศึกษาระบบสองภาษา สองวัฒนธรรมของเราเป็นพลวัตที่มุ่งสู่การพัฒนาเด็กรอบด้านสร้างทัศนะมุมมองที่เป็นสากลและทัศนะของคนไทย สร้างพื้นฐานสู่การเป็นนวัตกรและผู้นำในศตวรรษที่ 21
'''โรงเรียนอำนวยศิลป์''' (อ.น.ศ.) เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469
 
== ที่ตั้ง ==
3

การแก้ไข