ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอำนวยศิลป์"

ปรับปรุงไม่แสดงผลจำนวนนักเรียน
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ปรับปรุงไม่แสดงผลจำนวนนักเรียน)
ป้ายระบุ: ลบป้ายขาดความสำคัญ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{เก็บกวาดโรงเรียน}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{ขาดความสำคัญ}}
{{สั้นมาก}}
 
'''โรงเรียนอำนวยศิลป์''' (อ.น.ศ.) เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469
== ประวัติ ==
โรงเรียนอำนวยศิลป์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 โดยคุณตาของท่านประธานบริหารคนปัจจุบัน อ.เพชรชุดา เกษประยูร โดยเริ่มจากการเป็นโรงเรียนกวดวิชา จนใน พ.ศ. 2476 ทางโรงเรียนได้เปิดสอน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 717 คน
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
3

การแก้ไข