ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา"

แก้ไขชื่อ รองอธิบดี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขชื่อ รองอธิบดี)
| หัวหน้า2_ชื่อ = พุทธพร อิ้วตกส้าน
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ = วรวุฒิดาว พงษ์ประภาพันธ์วิบูลย์พานิช
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
ผู้ใช้นิรนาม