ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้"

ชื่อ สกุล รองหัวหน้าส่วนงาน
(ย้อนการแก้ไขที่ 8366243 สร้างโดย 27.130.75.10 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(ชื่อ สกุล รองหัวหน้าส่วนงาน)
| หัวหน้า1_ชื่อ = วิชชุ เวชชาชีวะ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ =พีระวัฒน์ อัศวปรานี
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
| หัวหน้า3_ชื่อ =ชัชวรรณ สาครสินธุ์
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง =รองอธิบดี
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
ผู้ใช้นิรนาม