ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
; ชีววิทยา
* [[ผู้บริโภค (ห่วงโซ่อาหาร)|การบริโภค]] ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่เป็นการกินสิ่งมีชีวิตอื่น
* อาการที่ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ใช้คู่กับ MP-40อุปโภค
 
; เศรษฐศาสตร์
* [[ฟังก์ชันการบริโภค]] สูตรทางเศรษฐศาสตร์
 
{{แก้ความกำกวม}}
== บรรณานุกรม ==
 
* [https://www.tci-thaijo.org/index.php/jes/article/view/192442/134255 ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2558, ก.ค.-ธ.ค.). ‘Of fine shops and fine shows’: Rethinking Shopping for Pleasure in Eighteenth-Century England. '''วารสารยุโรปศึกษา'''. 23(2):
 
ที่มา : [http://www.xn--72c3a6ae7b3b4a.com/ www.หมายถึง.com]
[[หมวดหมู่:ทฤษฎีของผู้บริโภค]]
138,477

การแก้ไข