ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาจักรี (หมุด)"

(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7199658 โดย 110.169.223.3ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== กำเนิด ==
เจ้าพระยาจักรี เป็นบุตร [[ขุนลักษมณา]] (บุญยัง) เชื้อสาย[[สุลต่านสุลัยมาน]] และหม่อมดาว เกิดเมื่อพ.ศ. ๒๒๗๐ ในสมัย[[กรุงศรีอยุธยา]] ได้ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็กในสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์สุริยาอมรินทร์หรือ[[พระเจ้าเอกทัศน์]] ต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็น "หลวงนายศักดิ์นายเวร" หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "หลวงนายศักดิ์"
 
== ร่วมกู้เอกราช ==