ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล''' (เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) เป็นโอรสใน[[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] กับ[[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) สมรสกับพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
 
* หม่อมหลวงอรดิศ สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน คือ
**สนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
**ภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
* หม่อมหลวงพลอยนภัส สมรสกับอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน คือ
**ธีทัต ลีนุตพงษ์
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ สมรสกับจิรวรรณ (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
**กวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
 
== การศึกษา ==
5,097

การแก้ไข