ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ขาดอ้างอิง}}
{{Infobox Person
| name = หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
| image =
| caption =
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2492|7|8}}
| birth_place =
| death_date =
| death_place =
| residence =
| nationality =
| known_for =
| employer =
| occupation =
| height =
| term =
| parents = [[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]]</br>[[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล|หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย]]
| spouse = พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
| children = หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์<br>หม่อมหลวงพลอยนภัส ลีนุตพงษ์<br>หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
 
'''หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล''' ([[เกิด 8 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2492]]) เป็นบุตรโอรสใน[[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] กับ[[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
 
* หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน คือ
**เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
**เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
* หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน คือ
**เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
**เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
 
 
* หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน คือ
**เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
**เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
* หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน คือ
**เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์
* หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
**เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
 
== การศึกษา ==
4,801

การแก้ไข