ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริสมันต์ พงศ์เรืองรอง"

=== อัลบั้ม ===
==== อัลบั้มเดี่ยว ====
* [[ความหมายของผู้ชายคนหนึ่ง]] (มีนาคม พ.ศ. 2532)
* ความหมายที่ 2 เจตนายังเหมือนเดิม (มกราคม พ.ศ. 2533)
* ความหมายพิเศษ ความฝันมีชีวิต (มิถุนายน พ.ศ. 2533) (อัลบั้มพิเศษ)
666

การแก้ไข