ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

(ใส่เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย)
 
== ประวัติ ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 ที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]] ของสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== การทำงาน ==
165

การแก้ไข