ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์"

ใส่เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย
(บอต: แทนที่หมวดหมู่ สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม. ด้วย ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.)
(ใส่เพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย)
| imagesize = 200px
| order = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน]]
| term_start = 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
| term_end =
| primeminister = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| successor =
| order1 = [[รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| term_start1 = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| term_end1 = 29 มกราคม พ.ศ. 2562<br> ({{อายุปีและวัน|2560|11|23|2562|01|29}})
| primeminister1 = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor1 = [[อภิรดี ตันตราภรณ์]]
| successor1 = [[ชุติมา บุณยประภัศร]] (รักษาการ)
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์]]
| term_start2 = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| term_end2 = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<br> ({{อายุปีและวัน|2559|12|15|2560|11|23}})
| primeminister2 = [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor2 = [[สุวิทย์ เมษินทรีย์]]
| successor2 = [[ชุติมา บุณยประภัศร]]
| order3 = [[พรรคพลังประชารัฐ|เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ]]
| term_start3 = 29 กันยายน พ.ศ. 2561
| term_end3 =
| predecessor3 =
 
== ประวัติ ==
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ (สกุลเดิม : รุ่งโรจน์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2503 ที่[[จังหวัดกาญจนบุรี]] ของสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวัสดุศาสตร์ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] จังหวัด[[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== การทำงาน ==
165

การแก้ไข