ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ถูกต้องที่สุด
(ถูกต้องที่สุด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| en_name = State Audit Office of the Kingdom of Thailand
| ตรา = Office of the Auditor General of Thailand.jpg
| กองบัญชาการ = สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2271 8000
| ประเภท = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| วันก่อตั้ง =
| หัวหน้า6_ชื่อ = สุทธิพงษ์ บุญนิธิ
| หัวหน้า7_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า7_ชื่อ =สุรพงศ์ ศิรินทราเวช
| หัวหน้า8_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าบริหารสูงสุดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
| หัวหน้า8_ชื่อ = จอมทัพ[[สุรพงศ์อนุชล ศิรินทราเวชกลยนี]] รัฐมนเอก
| เว็บไซต์ = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
}}
ผู้ใช้นิรนาม