ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

*_*
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(*_*)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| en_name = State Audit Office of the Kingdom of Thailand
| ตรา = Office of the Auditor General of Thailand.jpg
| กองบัญชาการ = รัฐมนเอกประจำสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จอมทัพ[[อนุชล กลยนี]]
| ประเภท = องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
| วันก่อตั้ง =
ผู้ใช้นิรนาม