ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิขงจื๊อใหม่"

(สร้างขึ้นโดยการแปลหน้า "Neo-Confucianism")
 
ในปี 1070 จักรพรรดิ[[ LýTháiTông |ลี้ท้ายทง]] เปิดมหาวิทยาลัยขงจื่อแห่งแรกในกรุงฮานอยซึ่งมีชื่อว่า "''[[ VănMiếu |วันเมี้ยว]]" '''ศาลลี้ขยายอิทธิพลของลัทธิขงจื่อในภาษาจีนกลางผ่านการทดสอบประจำปี สานต่อรูปแบบการสอบมาจากสมัยราชวงศ์ถัง จนกระทั่งถูกยึดครองดินแดนโดยผู้รุกรานจากอาณาจักรต้าหมิง(จีน) เมื่อปี ค.ศ.1407 ในปี ค.ศ. 1460 จักรพรรดิ[[จักรพรรดิเล ทั้ญ ตง|เลแท้งตง]]แห่ง[[ราชวงศ์เล]]นำลัทธิขงจื่อใหม่มาบังคับใช้เป็นคุณค่าพื้นฐานของอาณาจักรได่เหวียต (ต้าเยว่)
 
== การตรวจสอบรับราชการ ==
ลัทธิขงจื่อใหม่ไการด้รับตีความจากบัณฑิตขงจื่อที่ครองอำนาจซึ่งจำเป็นต้องผ่านการ[[การสอบขุนนาง|สอบรับราชการ]]โดย[[ราชวงศ์หมิง]] และดำเนินการต่อไปจนสมัยราชวงศ์ชิงและสิ้นสุดระบบการสอบรับราชการเพื่อรับใช้จักรพรรดิในปี ค.ศ.1905 อย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายคน เช่น [[ Benjamin Elman |Benjamin A. Elman]] ได้ตั้งคำถามถึงลำดับชั้นตามบทบาทของพวกเขาในฐานะการตีความแบบ[[ ดั้งเดิม |ดั้งเดิม]] ใน[[การสอบขุนนาง|การสอบขุนนางของรัฐ]] สะท้อนให้เห็นถึงลำดับชั้นทั้ง [[อำมาตย์|เจ้าขุนมูลนาย]]และ[[ คนจีนชั้นสูง |ชนชั้นสูง]] ซึ่งคนกลุ่มนี้เชื่อในการตีความเหล่านั้นและมุ่งไปยังสำนักี่มีประสิทธิภาพ อย่างเช่น [[ ฮันเรียนรู้ |Han Learning]] (สำนักศึกษาลัทธิขงจื่อสมัยราชวงศ์ฮั่น) ซึ่งแข่งขันกันเสนอการตีความของลัทธิขงจื่อ
 
สำนักศึกษาลัทธิขงจื่อ เรียกว่า [[ Kaozheng |Evidential School]] หรือ [[ ฮันเรียนรู้ |Han Learning]] และได้ถกเถียงกันว่าลัทธิขงจื่อใหม่ได้ทำให้คำสอนของลัทธิขงจื่อปนไปด้วยความคิดทางพุทธศาสนา สำนักนี้ได้วิพากษ์วิจารณ์ลัทธิขงจื่อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเชิงปรัชญาที่ว่างเปล่าซึ่งไม่เชื่อมโยงกับความเป็นจริง
 
== คัมภีร์ของลัทธิขงจื่อ ==
255

การแก้ไข