ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Fkhistory"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
1997kB ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:FallenTank ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Fkhistory: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "FallenTank" เป็น "Fkhistory"
(PlyrStar93 ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:天帝驕子 ไปยัง คุยกับผู้ใช้:FallenTank: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "天帝驕子" เป็น "FallenTank")
(1997kB ย้ายหน้า คุยกับผู้ใช้:FallenTank ไปยัง คุยกับผู้ใช้:Fkhistory: ย้ายหน้าอัตโนมัติขณะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ "FallenTank" เป็น "Fkhistory")
 
348

การแก้ไข