ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=100%|พงศาวลีของ{{PAGENAME}}}}
<center>{{ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
|3= 3. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ
|4= 4. [[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|5= 5. [[เจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชกาลที่ 5|เจ้าจอมมารดาทับทิม]]
|6= 6. [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา]]
|7= 7. หม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา
|11= 11. อิ่ม โรจนดิศ
|12= 12. (=8.) [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|13= 13. [[ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชกาลที่ 4)|ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด)]]
|14= 14. หลวงวรศักดาพิศาล (กาจ กุณฑลจินดา)
|15= 15. สุ่น กุณฑลจินดา
2,374

การแก้ไข