ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมน้อย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
* [[หม่อมน้อย ชุมสาย ณ อยุธยา|น้อย ชุมสาย ณ อยุธยา]] – หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย#พระโอรส-ธิดา|น้อย ไชยันต์ ณ อยุธยา]] – หม่อมใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย]]
* [[เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต#ราชโอรส ราชธิดา|น้อย ณ ลำปาง]] – หม่อมใน[[เจ้าบุญวาทย์วงศ์วงษ์มานิต]]
* [[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา|น้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]] – หม่อมใน[[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
* [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอหม่อมน้อย วรวรรณ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์#พระชายาอยุธยา|น้อย วรวรรณ ณ อยุธยา]] – หม่อมใน[[หม่อมเจ้าไปรมากร วรวรรณ]]
* [[องค์คำ|เจ้าองค์คำ]] – กษัตริย์แห่งหลวงพระบาง (พ.ศ. 2256–2266) และกษัตริย์แห่งเชียงใหม่ (พ.ศ. 2270–2302) มีพระนามเดิมว่า หม่อมน้อย
* [[หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล|พันธุ์เทวนพ เทวกุล]] – ผู้กำกับภาพยนตร์ ปนัดดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]]
10,336

การแก้ไข