ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
# พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ (จำรัส ชวนปญฺโญ)
# พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี ป.ธ.๙
# พระมหากมลชัย  กมโล  ป.ธ.๖(ไอ้กบฎวัดขายวัด กับเจ้าอาวาส)#เหี้ยตั้งแต่เกิด #แก๊งแครอทขายวัด)
 
==งานมัสการพระธาตุพนม==
ผู้ใช้นิรนาม