ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:Beyond Two Souls final cover.jpg"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
({{Non-free use rationale | Description = ภาพปกเกม ''บียอนด์: ทูโซลส์'' | Source = http://www.gamezplay.org/2013/09/beyond-two-souls-free-poster-downloads.html | Article = บียอนด์: ทูโซลส์ | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = ทำให้ผู้อ่านสามารถระบุงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยคำอย่างเดียว | Replaceability = ไม่มี }})
 
== คำอธิบายโดยย่อ ==
{{Non-free use rationale
| Description = ภาพปกเกม ''"บียอนด์: ทูโซลส์''" โดยผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวน่าจะเป็น[[โซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์]]
| Source = http://www.gamezplay.org/2013/09/beyond-two-souls-free-poster-downloads.html
| Article = บียอนด์: ทูโซลส์
| Portion = ทั้งหมด เพราะภาพดังกล่าวเป็นภาพปกซึ่งถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ภาพทั้งหมดเพื่อระบุถึงตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อการถ่ายทอดความหมายที่ถูกต้องและชัดเจนตามความมุ่งหมายของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการใช้ภาพดังกล่าวในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เจ้าของผลิตภัณฑ์
| Portion = ทั้งหมด
| Low_resolution = เป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ แต่ก็เพียงพอที่จะระบุถึงคำบรรยายในภาพและระบุได้ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งใด ฉะนั้นภาพดังกล่าวที่มีความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับจึงมิอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
| Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ
| Purpose = ทำให้ผู้อ่านสามารถระบุงานถึงเนื้อหาภายในบทความได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยคำอย่างเดียวโดยภาพดังกล่าวจะอยู่ที่มุมบนขวามือของบทความ
| Replaceability = ไม่มี เพราะภาพดังกล่าวเป็นภาพปกจึงไม่อาจหาภาพเสรีมาทดแทนได้ อีกทั้งภาพเสรีอื่นที่ว่ามีการแสดงบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ หรือภาพที่มิใช้ต้นฉบับอาจไม่เพียงพอในการระบุถึงคำบรรยายในภาพและระบุได้ว่าเป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งใด
| Replaceability = ไม่มี
}}
== การอนุญาตใช้สิทธิ ==
630

การแก้ไข