ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพร่"

เพิ่มขึ้น 3,921 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขของ 124.122.187.98 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ blanking
(ย้อนการแก้ไขของ 124.122.187.98 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย BotKung)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว SWViewer [1.3]
ใน[[ประวัติศาสตร์ไทย|สังคมไทยสมัยโบราณ]] '''ไพร่''' หมายถึง สามัญชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานะ[[ทาส]] หรือเจ้าขุนมูลนาย มีอิสระในการประกอบอาชีพ การตั้งบ้านเรือน มีครอบครัว มีศักดินา 10-25 ไร่ และต้องสังกัดมูลนาย จะโยกย้ายสังกัดไม่ได้ ไพร่ที่ขึ้นสังกัดหรือสักเลกแล้ว จะปรากฏเครื่องหมายสังกัดที่ข้อมือ หากสามัญชนผู้ใดไม่ได้สังกัดมูลนายจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมาย ไพร่มีหน้าที่ในการถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเสีย "ส่วย" และถูกเกณฑ์ทหารในยามที่มีศึกสงคราม มีสองประเภทคือ ไพร่หลวง และ ไพร่สม
ลิง
 
'''ไพร่หลวง''' คือไพร่ที่สังกัดกรมกองต่างๆ เป็นไพร่ของพระมหากษัตริย์โดยตรง ประเภทที่ต้องถูกเกณฑ์มาทำงานตามราชการกำหนด และประเภทที่ต้องเสียเงินหรือสิ่งของมาแทนการเกณฑ์แรงงานหรือที่เรียกว่า "ไพร่ส่วย" การส่งเงินมาแทนการเกณฑ์แรงงาน เงินที่ส่งมาเรียกว่า "เงินค่าราชการ"
 
'''ไพร่สม''' เป็นไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้มูลนายและขุนนางที่มีตำแหน่งทางราชการเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน มูลนายจะมีไพร่มากน้อยขึ้นอยู่กับ ยศ ตำแหน่ง [[ศักดินา]] ไพร่สมต้องทำงานให้ราชสำนักปีละ 1 เดือน ส่วนเวลาที่เหลือรับใช้มูลนายหรือส่งเงินแทน เมื่อถึงยามสงครามทุกคนต้องเป็นทหารป้องกันอาณาจักร เมื่อมูลนายถึงแก่กรรมไพร่สมจะถูกโอนมาเป็นไพร่หลวง นอกจากบุตรจะขอควบคุมไพร่สมต่อจากบิดา
 
ระบบไพร่ดำรงอยู่จนกระทั่งถึงกลางสมัยรัตนโกสินทร์ จนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มี[[การเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย|การเลิกไพร่อย่างเป็นทางการ]] เมื่อมีการนำระบบภาษีอากร และระบบ[[การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย|เกณฑ์ทหาร]]สมัยใหม่มาใช้แทน
 
== ดูเพิ่ม ==
78

การแก้ไข