ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญากับเศรษฐศาสตร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== วิธีวิทยาและญาณวิทยาของเศรษฐศาสตร์ ===
[[ญาณวิทยา]]เกี่ยวข้องกับวิธีที่เรา''รู้''เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในปรัชญาเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การตั้งคำถาม เช่นประเภทของ "การเรียกร้อง[[ความจริง]]" ที่สร้างขึ้นโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ - ตัวอย่างเช่น เราอ้างว่าทฤษฎีมีความเกี่ยวข้องกับ[[สัจนิยม (ปรัชญา)|ความเป็นจริง]]หรือการรับรู้หรือไม่? เราจะพิสูจน์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ได้อย่างไร - ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุกทฤษฎีต้องพิสูจน์ให้เป็นจริงหรือไม่? ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มีความแม่นยำเพียงใดและพวกเขาสามารถอ้างสิทธิ์ในสถานะของวิทยาศาสตร์ที่แน่นอน - ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจมีความน่าเชื่อถือมากพอกับการทำนายเหตุการณ์ในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือไม่ และเพราะเหตุใด อีกวิธีในการแสดงปัญหานี้คือการถามว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สามารถระบุ "กฎหมาย" ได้หรือไม่ นักปรัชญาวิทยาศาสตร์และนักเศรษฐศาสตร์ได้สำรวจประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่ผลงานของ[[ Alexander Rosenberg |อเล็กซานเดอร์ โรเซนเบิร์ก]] และ [[ Daniel Hausman |แดเนียล ฮอสแมน]] เป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ <ref>• D. Wade Hands (2008). "philosophy and economics," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_P000084&q=philosophy%20economics&topicid=&result_number=1 Abstract.]<br/>&nbsp;&nbsp; • [[Roger Backhouse (economist)|Roger E. Backhouse]] (2008). "methodology of economics," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000393&q=methodology&topicid=&result_number=1 Abstract.]<br/>&nbsp;&nbsp; • Alexander Rosenberg (1976). ''Microeconomic Laws: A Philosophical Analysis'', University of Pittsburgh Press. [http://www.upress.pitt.edu/BookDetails.aspx?bookId=36114 Description] and [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JFIYQyCY90QC&oi=fnd&pg=PR7&dq=&ots=zj2FtY6S-A&sig=Qs5EwF3ySLM10R59IkLSLHDo52I#v=onepage&q&f=false preview].<br/>&nbsp;&nbsp; • _____ (1983). "If Economics Isn't Science, What Is It?" ''Philosophical Forum'', 14, pp. 296-314.<br/>&nbsp;&nbsp; • _____ (1986). "What Rosenberg's Philosophy of Economics Is Not," ''Philosophy of Science'', 53(1), pp. [https://www.jstor.org/pss/187927 127]-132.<br/>&nbsp;&nbsp; • Douglas W. Hands (1984). "What Economics Is Not: An Economist's Response to Rosenberg," ''Philosophy of Science'', 51(3), p [https://www.jstor.org/pss/187496 p. 495]-503.<br/>&nbsp;&nbsp; • [[Bruce J. Caldwell]] ([1982] 1994). ''Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century'', 2nd ed. Routledge. [https://books.google.com/books?id=hrqLZsCOg4sC&printsec=find&pg=PR5=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=false Preview].<br/>&nbsp;&nbsp; • [[Daniel M. Hausman]] (1980). "How to Do Philosophy of Economics," ''PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association'', 1, pp. [https://www.jstor.org/pss/192578 353]-362.<br/>&nbsp;&nbsp; • _____ (1983). "The Limits of Economic Science," in ''The Limits of Lawfulness: Studies on the Scope and Nature of Scientific Knowledge'', N. Rescher, ed. Reprinted in D.M. Hausman (1992 ''Essays on Philosophy and Economic Methodology'', pp. [https://books.google.com/books?id=pM57-DJ2yDcC&printsec=find&pg=PA99=gbs_atb#v=onepage&q&f=false 99-108.]<br/>&nbsp;&nbsp; • [[Daniel M. Hausman]] (1989). "Economic Methodology in a Nutshell," ''Journal of Economic Perspectives'', 3(2), pp. [http://manoa.hawaii.edu/ctahr/aheed/Carl/supplementary%20readings/Hausman_1989_Economic_Methodology_in_a_Nutshell.pdf 115-127.]<br/>&nbsp;&nbsp; • _____ (1992). ''The Inexact and Separate Science of Economics''. [http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521415019 Description], to ch. 1 [http://assets.cambridge.org/97805214/25230/excerpt/9780521425230_excerpt.pdf link,] [https://books.google.com/books?id=F7Vf3sb-ck4C&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false preview], and reviews, 1st pages: [https://www.jstor.org/pss/2185742][https://www.jstor.org/pss/687635].<br/>&nbsp;&nbsp; • Kevin D. Hoover (1995). "Review Article: Why Does Methodology Matter for Economics?" ''Economic Journal'', 105(430), pp. [http://econ.duke.edu/~kdh9/Source%20Materials/Research/WhyMethodologyMatters.pdf 715-734.]<br/>&nbsp;&nbsp; • [[Vernon L. Smith]] (2003). "Constructivist and Ecological Rationality in Economics," ''American Economic Review'', 93(3), pp. [http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/Smith2003.pdf 465-508.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120111154803/http://dev.wcfia.harvard.edu/sites/default/files/Smith2003.pdf |date=2012-01-11 }}<br/>&nbsp;&nbsp; • _____ (2008). "experimental economics," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition, [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_E000277&q=experimental%20&topicid=&result_number=2 Abstract.]<br/>&nbsp;&nbsp; • Francesco Guala (2005). ''The Methodology of Experimental Economics'', Cambridge. Description/contents [http://www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item1172961/?site_locale=en_GB links] and ch. 1 [http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2350863/version1/item_9780521853408_excerpt.pdf excerpt.] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120917074454/http://www.cambridge.org/servlet/file/store6/item2350863/version1/item_9780521853408_excerpt.pdf |date=2012-09-17 }}</ref>
 
=== ทางเลือกที่มีเหตุผล ทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกม ===
255

การแก้ไข