ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคหลอดเลือดสมอง"

o
(o)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
{{Infobox medical condition (new)
| name = โรคหลอดเลือดสมอง
| image = MCA Territory Infarct.svg
| caption = [[CT scan]] of the brain showing a prior right-sided [[ischemic]] stroke from blockage of an artery. Changes on a CT may not be visible early on.<ref>{{cite web |last1=Gaillard |first1=Frank |title=Ischaemic stroke |url=https://radiopaedia.org/articles/ischaemic-stroke |website=radiopaedia.org |access-date=3 June 2018 |language=en}}</ref>
| field = [[Neurology]]
| synonyms = โรคลมปัจจุบัน, โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง
| symptoms = [[hemiplegia|Inability to move or feel]] on one side of the body, [[receptive aphasia|problems understanding]] or [[expressive aphasia|speaking]], [[dizziness]], [[Homonymous hemianopsia|loss of vision to one side]]<ref name=Donnan2008/><ref name=HLB2014S/>
| complications = [[Persistent vegetative state]]<ref>{{cite book|last1=PhD|first1=Gary Martin|title=Palliative Care Nursing: Quality Care to the End of Life, Third Edition|date=2009|publisher=Springer Publishing Company|isbn=978-0-8261-5792-8|page=290|url=https://books.google.com/books?id=rTexGiX5bqoC&pg=PA290|language=en|deadurl=no|archive-url=https://web.archive.org/web/20170803132127/https://books.google.com/books?id=rTexGiX5bqoC&pg=PA290|archive-date=2017-08-03|df=}}</ref>
| onset =
| duration =
| causes = [[brain ischemia|Ischemic]] (blockage) and [[intracranial hemorrhage|hemorrhagic]] (bleeding)<ref name=HLB2014W/>
| risks = [[hypertension|High blood pressure]], [[tobacco smoking]], [[obesity]], [[hypercholesterolemia|high blood cholesterol]], [[diabetes mellitus]], previous [[Transient ischemic attack|TIA]], [[atrial fibrillation]]<ref name=Donnan2008/><ref name=HLB2014C/>
| diagnosis = Based on symptoms with [[medical imaging]] typically used to rule out bleeding<ref name=HLB2014D/><ref name=AFP2009/>
| differential = [[Low blood sugar]]<ref name=HLB2014D/>
| prevention =
| treatment = Based on the type<ref name=Donnan2008/>
| medication =
| prognosis = Average life expectancy 1 year<ref name=Donnan2008/>
| frequency = 42.4 million (2015)<ref name=GBD2015Pre/>
| deaths = 6.3 million (2015)<ref name=GBD2015De/>
}}
'''โรคลมปัจจุบัน''' หรือ '''โรคลมเหตุหลอดเลือดสมอง''' หรือ '''โรคหลอดเลือดสมอง''' ({{lang-en|stroke}}) เป็นการหยุดการทำงานของ[[สมอง]]อย่างฉับพลันโดยมีสาเหตุจากการรบกวนหลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง โรคนี้อาจเกิดจาก[[การขาดเลือดเฉพาะที่]]ของสมอง (ischemia) ซึ่งมีสาเหตุจาก[[ภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด]] (thrombosis) หรือ[[ภาวะมีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด]] (embolism) หรืออาจเกิดจาก[[การตกเลือด]] (hemorrhage) ในสมอง ผลจากภาวะดังกล่าวทำให้สมองส่วนที่ขาดเลือดหรือตกเลือดทำงานไม่ได้ และอาจส่งผลทำให้[[อัมพาตครึ่งซีก]] (hemiplegia; ไม่สามารถขยับแขนขาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือซีกใดซีกหนึ่ง) ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจหรือพูดได้ หรือ[[ตาบอดครึ่งซีก]] (hemianopsia; ไม่สามารถมองเห็นครึ่งซีกหนึ่งของลานสายตา)<ref name=Donnan>{{cite journal |author=Donnan GA, Fisher M, Macleod M, Davis SM |title=Stroke |journal=Lancet |volume=371 |issue=9624 |pages=1612–23 |year=2008 |month=May |pmid=18468545 |doi=10.1016/S0140-6736 (08) 60694-7}}</ref> ทั้งนี้ถ้ามีความรุนแรงมาก อาจทำให้ถึงตายได้
 
โรคลมปัจจุบันเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ซึ่งสามารถทำให้เสียการทำงานของ[[ระบบประสาท]]อย่างถาวร อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายทำให้พิการและเสียชีวิตได้ นับเป็นสาเหตุหลักของความพิการในสหรัฐอเมริกาและยุโรป และเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สองของทั่วโลก และกำลังจะขึ้นเป็นสาเหตุการตายอันดับแรกในไม่ช้า<ref name="feigin2005">{{cite journal |author=Feigin VL |title=Stroke epidemiology in the developing world |journal=Lancet |volume=365 |issue=9478 |pages=2160–1 |year=2005 |pmid=15978910 |doi=10.1016/S0140-6736 (05) 66755-4}}</ref>
 
==ปัจจัยเสี่ยง==
ปัจจัยเสี่ยงของโรคลมปัจจุบันได้แก่ [[ความดันโลหิตสูง]] การสูบบุหรี่ การใช้ยาเสพติดและยารักษาโรคบางประเภท ความชรา น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ประวัติการเป็นโรคลมปัจจุบันในอดีต หรือ[[ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว]] (transient ischemic attack, TIA) [[เบาหวาน]] [[ภาวะเลือดมีคอเลสเทอรอลสูง]] การรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงเสมอๆ และอาการ[[หัวใจห้องบนเต้นแผ่วระรัว]] (atrial fibrillation)<ref>[http://www.mountsinai.org/Other/Diseases/Stroke Stroke] Mount Sinai Hospital, New York</ref> ซึ่งความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคนี้<ref name=Donnan/>
2

การแก้ไข