ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองอุบลราชธานี"

ท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลนครอุบลราชธานี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล
* '''เทศบาลนครขามใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล ตำบลปทุมทั้งตำบล และตำบลขามใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอุบล) ตำบลไร่น้อยทั้งตำบล และตำบลปทุมทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลเมืองแจระแม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแจระแม
* '''เทศบาลตำบลอุบล''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลขามใหญ่และตำบลแจระแม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองแจระแม)
114

การแก้ไข