ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิรากานต์ เสณีตันติกุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|align = "center"| ''เขาวานให้หนูเป็นสายลับ'' || align = "center"| แป๋ว (รับเชิญ)
|-
| rowspan = "16" | 2563 ||align = "center"| ''ระบำเมฆ'' || align = "center"|
|-
| rowspan = "5"| ||align = "center"| ''ดั่งดวงหฤทัย'' || align = "center"| กระวาน
|-
|align = "center"| ''ร้อยเล่ห์มารยา'' || align = "center"| นิภา
83

การแก้ไข