ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังจันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
[[พระมหาธรรมราชาที่ 1]] (ลิไท) เป็นพระราชโอรสใน [[พระยาเลอไท]] พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์พระร่วง]] ของ[[อาณาจักรสุโขทัย]] ทรงครอง[[กรุงสุโขทัย]]ระหว่าง [[พ.ศ. 1890]] - [[พ.ศ. 1904]] ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 6 ของราชวงศ์พระร่วง พระมหาธรรมราชาที่ 1 เสด็จครองราชสมบัติ กรุงสุโขทัย ณ เมืองพิษณุโลก และทรงครองเมืองพิษณุโลกระหว่าง [[พ.ศ. 1905]] - [[พ.ศ. 1912]] เป็นเวลา 7 ปี พระองค์ทรงสร้างพระราชวังจันทร์จันทน์บนเนินดินบนฝั่งตะวันตกของ[[แม่น้ำน่าน]] และสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึง[[อยุธยา]]
 
[[พระมหาธรรมราชาที่ 1]] (ลิไท) เป็นพระราชโอรสใน [[พระยาเลอไท]] พระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์พระร่วง]] ของ[[อาณาจักรสุโขทัย]] ทรงครอง[[กรุงสุโขทัย]]ระหว่าง [[พ.ศ. 1890]] - [[พ.ศ. 1904]] ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 6 ของราชวงศ์พระร่วง พระมหาธรรมราชาที่ 1 เสด็จครองราชสมบัติ กรุงสุโขทัย ณ เมืองพิษณุโลก และทรงครองเมืองพิษณุโลกระหว่าง [[พ.ศ. 1905]] - [[พ.ศ. 1912]] เป็นเวลา 7 ปี พระองค์ทรงสร้างพระราชวังจันทร์บนเนินดินบนฝั่งตะวันตกของ[[แม่น้ำน่าน]] และสันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึง[[อยุธยา]]
 
เมื่อ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] กษัตริย์แห่ง[[กรุงศรีอยุธยา]]ทรงย้ายราชธานีมาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกใน [[พ.ศ. 2006]] ทรงใช้พระราชวังจันทน์เป็นที่ประทับตลอด เชื่อว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระองค์ด้วย จากนั้นพระราชวังจันทน์ก็มักจะเป็นที่ประทับของ[[พระมหาอุปราช]]ของกรุงศรีอยุธยาในสมัยต่อ ๆ มาจนถึงสมัยของ[[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]ทรงให้[[สมเด็จพระนเรศวร]]เสด็จไปประทับอยู่ ณ ที่นั่น จากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดไปอยู่ที่พระราชวังจันทน์อีก
ผู้ใช้นิรนาม