ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร''' พระพุทธรูปสำคัญปางห้ามญาติศิลปะสุโขทัยตอนต้น เดิมประดิษฐานอยู่ที่พระวิหาร [[วัดวิหารแดง]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] ต่อมาพระวิหารทรุดโทรมลงขาดการปฏิสังขรณ์ [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระอัฏฐารสจากพระวิหารวัดวิหารแดงมาประดิษฐานที่พระวิหารภายใน [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
 
[[หมวดหมู่:พระพุทธรูปในกรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม