ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[คึกฤทธิ์ ปราโมช|ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พลตรี หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช]] นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2528
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต]] (ว.ณ. ประมวญมารค) นักประพันธ์นวนิยาย
* [[จรุงจิตต์ ทีขะระ|ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ]] นางสนองพระโอษฐ์ และ ราชเลขานุการในพระองค์ [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]]
* [[พวงร้อย อภัยวงศ์|ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์]] สตรีไทยคนแรกที่เป็นนักประพันธ์เพลง
* [[อุศนา ปราโมช|ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช]] ภริยา[[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]] นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ก่อตั้ง[[สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์]]
ผู้ใช้นิรนาม