ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 7 || [[พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน)]] || พ.ศ. 2443 || พ.ศ. 2447
|-
| 8 || [[พระธรรมเจดีย์ (แก้ว)]] || พ.ศ. 2448 || 14 ตุลาคม พ.ศ. 24532451
|-
| 9 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร)]] || พ.ศ. 2453 || พ.ศ. 2484
ผู้ใช้นิรนาม