ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิพนธ์ เที่ยงธรรม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ประวัติ==
'''นิพนธ์ เที่ยงธรรม''' เป็นบุตรของนายปรีชา เที่ยงธรรม และนางคิมหัน เที่ยงธรรม (สกุลเดิม กล้าเขตวิทย์) มีภูมิลำเนาอยู่ที่[[จังหวัดนครสวรรค์]] นิพนธ์จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา จาก"โรงเรียนบ้านดอนจังหัน" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนครสวรรค์(กศน.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนสหนครสวรรค์พาณิชยการ ระดับปริญญาตรี จากคณะ[[มนุษยศาสตร์]] สื่อสารมวลชน [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
'''นิพนธ์ เที่ยงธรรม''' เป็นบุตรของนายปรีชา เที่ยงธรรม และนางคิมหัน เที่ยงธรรม (สกุลเดิม กล้าเขตวิทย์) มีภูมิลำเนาอยู่ที่[[จังหวัดนครสวรรค์]] นิพนธ์จบการศึกษา
*ปี 2543-2547 นิพนธ์บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่"วัดคีรีวงค์" อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จบการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก
 
* ระดับประถมศึกษา จาก"โรงเรียนบ้านดอนจังหัน"
* ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ (กศน.)
* ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนสหนครสวรรค์พาณิชยการ
* ระดับปริญญาตรี จากคณะ[[มนุษยศาสตร์]] สื่อสารมวลชน [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
* ในปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547 นิพนธ์บวชเป็นพระภิกษุ จำพรรษาอยู่ที่ "วัดคีรีวงค์" อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จบการศึกษาทางธรรม นักธรรมเอก
 
==รางวัลเกียรติยศ==