ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มนัส โอภากุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
นายมนัส โอภากุล มีความสนใจและรักในการศึกษาค้นคว้าทางด้านโบราณคดีโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี จนมีความรู้อย่างละเอียดและแตกฉาน ได้รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษา จนเป็นที่ยอมรับไปทั่ว และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณในจังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่ [[พ.ศ. 2493]] เป็นต้นมา โดยเฉพาะความรู้ความสามารถทางด้าน[[พระพุทธรูป]]และ[[พระเครื่อง]]ชนิดต่าง ๆ เช่น [[พระผงสุพรรณ]] เป็นต้น<ref>[http://www.gotoknow.org/posts/492759 "พระผงสุพรรณ" ของ มนัส โอภากุล]</ref> นอกจากนี้แล้วยังเป็นนัก[[สื่อสารมวลชน]]ท้องถิ่นที่ก่อตั้ง[[หนังสือพิมพ์]]ท้องถิ่นฉบับแรกของสุพรรณบุรี คือ ''หนังสือพิมพ์คนสุพรรณ''
 
นอกจากนี้แล้ว ยังเคยเป็นผู้จัดการวงดนตรี[[ลูกทุ่ง]] และเป็นผู้ก่อตั้งวง[[ดนตรีสากล]]วงแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยในปี [[พ.ศ. 2480]] ได้ตั้งวงดนตรีขึ้นในนามของ วงดนตรีโรงเรียนเทศบาลวัดปราสาททอง แล้วเปลี่ยนเป็นชื่อวง ''มนัสและสหาย'' ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2503]] วงมนัสและสหายได้เข้าสังกัดสมาคมชาวสุพรรณ จึงได้ชื่อวง ''ช.พ.ส.'' หนึ่งในสมาชิกของวงคือ อาจารย์สุเทพ โชคสกุล เจ้าของบทเพลงที่โด่งดังและเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันเช่น "แม่พิมพ์ของชาติ" "มนต์การเมือง" "พระคุณที่สาม" เป็นต้น และเพลงที่ใช้ในวงการลูกเสือ เช่น "ความเกรงใจ" "ความซื่อสัตย์" "ตรงต่อเวลา" รวมทั้งเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ครูบ้านนอก" อีกหลายเพลง นับได้ว่าท่านได้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสแก่สมาชิกในวงดนตรีของท่าน จนมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แสดงหน้าพระที่นั่งในคราวที่ [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]เสด็จมาจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกของวงทุกท่านได้รับพระราชทานถุงทองบรรจุเหรียญ 1 ตำลึง
 
ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2503]] วงมนัสและสหายได้เข้าสังกัดสมาคมชาวสุพรรณ จึงได้ชื่อวง ''ช.พ.ส.'' หนึ่งในสมาชิกของวงคือ อาจารย์สุเทพ โชคสกุล เจ้าของบทเพลงที่โด่งดังและเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันเช่น "แม่พิมพ์ของชาติ" "มนต์การเมือง" "พระคุณที่สาม" เป็นต้น และเพลงที่ใช้ในวงการ[[ลูกเสือ]] เช่น "ความเกรงใจ" "ความซื่อสัตย์" "ตรงต่อเวลา" รวมทั้งเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง "ครูบ้านนอก" อีกหลายเพลง นับได้ว่าท่านได้สร้างแรงบันดาลใจและสร้างโอกาสแก่สมาชิกในวงดนตรีของท่าน จนมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แสดงหน้าพระที่นั่งในคราวที่ [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]เสด็จมาจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกของวงทุกท่านได้รับพระราชทานถุงทองบรรจุเหรียญ 1 ตำลึง
ซึ่งเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้''
 
ส่วนสมาชิกวงดนตรี ช.ส.พ.หรือ วงดนตรีชาวสุพรรณ ได้แก่ นายมนัส โอภากุล เล่น[[ไวโอลิน]], นายสุเทพ โชคสกุล เล่น[[ทรัมเปต]], นายสถาน แสงจิตพันธ์ [[กีต้าคอร์ด]], นายประยูร ปริยัติฆระพันธ์ เล่น[[ดับเบิลเบส]], และ นายสนิท บัวทอง เล่น [[แซกโซโฟน]] ซึ่งปัจจุบันทั้งหมดได้เสียชีวิตแล้ว <ref>[http://www.carabao.net/webboard/messageDetail.asp?MessageId=700080 สนทนาภาษา'บาว สังคมคาราบาวออนไลน์]</ref>
 
==ชีวิตส่วนตัว==