ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
**รวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยโดยสุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ : กันยายน 2523
*ชุดที่4 มีเรื่องสั้นจำนวน 4 เรื่อง ที่ได้รางวัล "ช่อการะเกด" ประจำฉบับ
**เมืองที่ไม่มีวัด โดย [[ยังชิน]]
**ว่าวสีขาว โดย [[ประมวล มณีโรจน์]]
**ผ้าทอลายหางกระรอก โดย [[จำลอง ฝั่งชลจิตร]]
**คำตอบที่ต้องถาม โดย [[แก้ว ลายทอง]]