ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตาลเรียง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==กิจกรรมภายในวัด==
กิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
*๑) [[วันขึ้นปีใหม่]]
*๒) [[วันสงกรานต์]]
*๓) เวียนเทียนวันคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น [[วันวิสาขบูชา]] [[วันมาฆบูชา]] และ[[วันอาสาฬหบูชา]]
*๔) [[วันเฉลิมพระชนมพรรษา]] ๑๒ สิงหา และ ๕ ธันวาคม ทุกปี
*๕) วันทำบุญอดีตเจ้าอาวาส
*๖) งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อปู่วัดตาลเรียง