ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดห้วยปลาดุก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
วัดห้วยปลาดุก สังกัด [[มหานิกาย]] คณะสงฆ์ภาค ๑๕ ตั้งอยู่บ้านห้วยปลาดุก เลขที่ ๕๙ หมู่ ๗ ตำบลหินกอง [[อำเภอเมืองราชบุรี]] [[จังหวัดราชบุรี]] รหัสไปรษณีย์ ๗๐๐๐๐ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้รับพระราชทาน[[วิสุงคามสีมา]] พ.ศ. ๒๔๗๒ มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่
 
 
==ประวัติ==