ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเนกขัมมาราม (จังหวัดราชบุรี)"

(แทนที่ ‘สันนิฐาน’ ด้วย ‘สันนิษฐาน’)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| pre_road = ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลแพงพวย [[อำเภอดำเนินสะดวก]] [[จังหวัดราชบุรี]]
}}
===ประวัติวัดเนกขัมมาราม===
 
วัดเนกขัมมาราม เลขที่ 82 หมู่ 4 ตำบลแพงพวย [[อำเภอดำเนินสะดวก]] [[จังหวัดราชบุรี]] มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่เศษ ถนนลาดยางสายโคกวัดและตลาดเสรีผ่านหน้าวัด คลองขุดลัดราชบุรีผ่านหลังวัด ประมาณปี พ.ศ. 2486 พระเดชพระคุณ พระธรรมวิรัตน์สุนทร (หลวงพ่อเชย) เจ้าอาวาส[[วัดโชติทายการาม]] ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ท่านดำริที่จะจัดตั้งวัดขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร จะได้ทำบุญสร้างกุศลตามสภาพท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ ณ บ้านหมู่ 4 ตำบลแพงพวยนี้ โดยมีคุณแม่อุบาสิกาทองดี แซ่กัว จัดซื้อที่ดิน จำนวน 11 ไร่เศษ นำไปถวายหลวงพ่อเชย จึงจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน เรียกว่า สำนักสงฆ์เนกขัมมาราม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2492 จึงได้ประกาศตั้งเป็นวัดชื่อ วัดเนกขัมมาราม มีคำสั่งแต่งตั้ง พระภิกษุถนอม อตฺตนาโถ ซึ่งจำพรรษาอยู่ ณ วัดปรกเจริญ ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส นับเป็นรูปแรกของวัดเนกขัมมารามนี้
 
ในสมัยที่หลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ถึงปี พ.ศ. 2522 นั้น ท่านได้พัฒนาสร้างถาวรวัตถุด้านศาสนา และด้านการศึกษาต่างๆ หลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ มรณภาพเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2522 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลว รวมสิริอายุได้ 64 ปี นับว่าท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดเนกขัมมารามนี้ เป็นอย่างมาก คณะสงฆ์ คณะกรรมการและคณะศิษยานุศิษย์ จึงได้พร้อมกัน จัดงานบำเพ็ญกุศลถวาย ในวันคล้ายวันมรณภาพ ให้กับหลวงพ่อพระธรรมธรถนอม อตฺตนาโถ ในวันที่ 4 กันยายน ของทุกปี