ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิสติกลาล มาร์เชอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|author = เมห์เหม็ด อากีฟ เอร์ซอย
|adopted = ค.ศ. 1921
|sound = Istiklâl Marsi instrumetalIstiklalMarsi-2013.ogg
|sound_title = อิสติกลาล มาร์ชี (บรรเลง)
}}
33

การแก้ไข