ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาธรรมราชาที่ 1"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8685410 โดย พุทธามาตย์: เปลี่ยนชื่อใหหม่แต่ใช้อ้างอิงเดิม หาอ้างอิงให้มาแทนด้วยสจห.
(แก้ไขชื่อเต็มที่ตกหล่น)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8685410 โดย พุทธามาตย์: เปลี่ยนชื่อใหหม่แต่ใช้อ้างอิงเดิม หาอ้างอิงให้มาแทนด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
}}
 
'''พระมหาธรรมราชาที่ 1''' หรือ '''พระบาทกมรเตงอัญศรีสูรยรเตงอัญศรีสุริยพงศ์รามมหาธรรมราชาธิราช'''<ref name="จารึกวัดป่ามะม่วง">{{cite book | author = ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย | title = จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาเขมร) ด้านที่ 1 | url = https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/1330 | publisher =ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) | location = กรุงเทพฯ | year = 2549}}</ref>, '''พระบาทกมรเตงอัญฦๅไทยราช '''<ref name="จารึกวัดป่ามะม่วง"/>, '''พระยาลือไทย'''<ref>ศานติ ภักดีคำ. "พระนามกษัตริย์สุโขทัย : ความสัมพันธ์กับเขมรโบราณ". ''ดำรงวิชาการ''. 6:1 (มกราคม-มิถุนายน 2550), หน้า 92</ref> หรือ '''พญาลิไทย'''<ref>''นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย'', หน้า 33</ref> (ประสูติ พ.ศ. 1843 - 1911) เป็นพระมหากษัตริย์สุโขทัยลำดับที่ 6 ใน[[ราชวงศ์พระร่วง]] เป็นพระราชโอรสของ[[พระยาเลอไทย]] และพระราชนัดดาของ[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]]
 
==พระราชประวัติ==