ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิซ่งไท่จง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
*พระโอรส
**จ้าว หยวนจัว (汉恭宪王赵元佐) เกิดจากพระมเหสีหยวนเต๋อ
**จ้าว หยวนชี่ (昭成太子赵元僖)
**[[ซ่งเจินจง|จ้าว หยวนชิว]] (真宗) เกิดจากพระมเหสีหยวนเต๋อ
**จ้าว หยวนเฟิน (商恭靖王赵元份)
**จ้าว หยวนเจีย (越文惠王赵元杰)
**จ้าว หยวนโว (镇恭懿王赵元偓)
**จ้าว หยวนไต่ (楚恭惠王赵元侢)
**[[จ้าว ยฺเหวียนหย่าน|จ้าว หยวนเหยี่ยน]] (周恭肃王赵元俨)
**จ้าว หยวนอี้ (崇王赵元亿)
 
 
8,470

การแก้ไข