ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐปีนัง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเนื้อหา)
{{Infobox settlement
{{กล่องข้อมูล นิคม
| name = <span style="line-height:1.3em">รัฐปีนัง</span>
| native_name = <span style="line-height:1.3em">{{smalllang|ปูเลาปีนังes|''Negeri Pulau Pinang''}}</span>
| settlement_type = [[รัฐและดินแดนสหพันธ์ของประเทศมาเลเซีย|รัฐของประเทศมาเลเซีย]]
| native_name_lang = [[ภาษามาลายู]]
| translit_lang1 = ต่าง ๆ
| settlement_type = [[รัฐและดินแดนสหพันธ์ของประเทศมาเลเซีย|รัฐของประเทศมาเลเซีย]]
| translit_lang1 _type1 = [[ภาษาอื่น ๆมลายู|มลายู]]
| translit_lang1_info1 = {{lang|ms|Pulau Pinang}} {{small|([[อักษรรูมี|รูมี]])}}<br>{{Script|Arab|ڤولاو ڤينڠ}} {{small|([[อักษรยาวี|ยาวี]])}}
| translit_lang1_type2 = [[ภาษาจีน|จีน]]
| translit_lang1_info2 = {{lang|zh-hans|槟城}} {{small|([[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]])}}<br>{{Lang|zh-hant|檳城}} {{small|([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]])}}
| translit_lang1_type3 = [[ภาษาทมิฬ|ทมิฬ]]
| translit_lang1_info3 = {{lang|ta|பினாங்கு}}
| image_flag = Flag of Penang (Malaysia).svg
| flag_size = 120px
| image_shield = Coat of arms of Penang.svg
| shield_size = 50px
| nickname = ไข่มุกแห่งบูรพาทิศบุรพทิศ
| motto = ''{{lang|ms|''Bersatu dan Setia}}''}}<br>{{small|("สามัคคีและภักดี")}}
| anthem = ''[[อุนตุก์เนอเกอนตุกเนอเกอรีกีตา]]''<br>{{small|("เพื่อรัฐของเรา")}}
| image_map = Penang in Malaysia.svg
| mapsize = 270px260px
| map_caption = <center>{{Legend inline|#C41E3A|outline=silver}} '''รัฐปีนัง''' ใน {{Legend inline|#FDF9D2|outline=silver}} '''[[ประเทศมาเลเซีย]]'''</center>
| coordinates = {{coord|5|24|52.2|N|100|19|45.12|E|region:MY_type:isle|display=inline,title}}
| seat_type = เมืองหลวง
| seat = [[จอร์จทาวน์ (ปีนัง)|จอร์จทาวน์]]
| parts_style = para
| p1 =
| government_type = [[ระบบรัฐสภา|รัฐสภา]]
| leader_title = ผู้ว่าราชการการรัฐ
| leader_name = อับดุล ระห์มันระฮ์มัน อับบัสบัซ
| leader_title1 = [[มุขมนตรี]]
| leader_name1 = เฉา กวนโหย่ว ([[แนวร่วมแห่งความหวัง]])
| area_footnotes = <ref name="Laporan Kiraan Permulaan 2010">{{cite web|url=http://www.statistics.gov.my/ccount12/click.php?id=2127 |title=Laporan Kiraan Permulaan 2010 |publisher=Jabatan Perangkaan Malaysia |page=27 |accessdate=24 January 2011 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110708202650/http://www.statistics.gov.my/ccount12/click.php?id=2127 |archivedate=8 July 2011 |df= }}</ref>
| area_total_km2 = 1048
| area_water_km2 =
| population_total = 1,766,800
| population_as_of = ค.ศ. 2018
| population_footnotes = <ref name=2018pop>{{Cite journal|last=|first=|date=July 2018|title=Current Population Estimates Malaysia, 2018|url=https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=114401|journal=Department of Statistics Malaysia|volume=|pages=|via=}}</ref>
| population_density_km2 = 1,684
| demographics_type1 = [[ดัชนีการพัฒนามนุษย์]]
| demographics1_footnotes =
| demographics1_title1 = HDIเอชดีไอ (ค.ศ. 2017)
| postal_code_type = รหัสไปรษณีย์
| postal_code = 10xxx ถึง 11xxx ([[เกาะปีนัง]])<br/>12xxx ถึง 14xxx ([[เซอเบอรังเปอไร]])
| postal_code = 10xxx–14xxx
| area_code = +6-04-2, +6-04-6, +6-04-8 (เกาะปีนัง)<br/>+6-04-3, +6-04-5 (เซอเบอรังเปอไร)
| area_code = +604
| area_code_type = รหัสโทรศัพท์
| iso_code = MY-07
| registration_plate = [[Malaysian vehicle license plates|P]]
| blank_name_sec2 = ก่อตั้งโดย[[บริษัทอินเดียตะวันออก|บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ]]
| blank_name_sec2 = อังกฤษเข้ายึดครอง
| blank_info_sec2 = 11 สิงหาคม ค.ศ. 1786
| blank1_name_sec2 = [[คราวน์โคโลนี|อาณานิคมในพระองค์]]ในฐานะส่วนหนึ่งของ[[นิคมช่องแคบ]]
| website = {{URL|https://www.penang.gov.my}}
| blank21_info_sec2 = 191 ธันวาคมเมษายน ค.ศ.1941 1867 – 31 กันยายนเมษายน ค.ศ. 19451946
| translit_lang1_type1 = [[ภาษามลายู|มลายู]]
| blank2_name_sec2 = [[ประเทศญี่ปุ่นเข้า|ญี่ปุ่น]]ยึดครอง
| translit_lang1_info1 = {{lang|ms|Pulau Pinang}} {{small|([[อักษรรูมี]])}}<br>{{Script|Arab|ڤولاو ڤينڠ}} {{small|([[อักษรยาวี]])}}
| blank2_info_sec2 = 19 ธันวาคม ค.ศ. 1941 – 3 กันยายน ค.ศ. 1945
| translit_lang1_type2 = [[ภาษาจีน|จีน]]
| translit_lang1_info2 = {{lang|zh-hans|槟城}} {{small|([[อักษรจีนตัวย่อ|จีนตัวย่อ]])}}<br>{{Lang|zh-hant|檳城}} {{small|([[อักษรจีนตัวเต็ม|จีนตัวเต็ม]])}}
| translit_lang1_type3 = [[ภาษาทมิฬ|ทมิฬ]]
| translit_lang1_info3 = {{lang|ta|பினாங்கு}}
| demographics1_info1 = 0.827&nbsp;(<span style="color:#090;">สูงมาก</span>) <br>([[รัฐและดินแดนสหพันธ์ของประเทศมาเลเซีย|อันดับที่ 2]])<ref>http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MYS</ref>
| timezone = เวลามาตรฐานมาเลเซีย
| utc_offset = +08:00
| blank2_name_sec2 = ญี่ปุ่นเข้ายึดครอง
| blank2_info_sec2 = 19 ธันวาคม ค.ศ.1941 — 3 กันยายน ค.ศ. 1945
| blank3_name_sec2 = เข้าร่วม[[สหพันธรัฐมาลายา]]
| blank3_info_sec2 = 31 มกราคม ค.ศ. 1948
| blank4_name_sec2 = รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาลายา
| blank4_info_sec2 = 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957
| demographics1_info1 = 0.827&nbsp;(<span style="color:#090;">สูงมาก</span>) <br>([[รัฐและดินแดนสหพันธ์ของประเทศมาเลเซีย|อันดับที่ 2]])<ref>http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MYS</ref>
| timezone = [[เวลามาตรฐานมาเลเซีย]]
| postal_codeutc_offset = 10xxx–14xxx+8
| website = {{URL|https://www.penang.gov.my}}
| area_codefootnotes = +604
}}
'''ปีนัง''' ({{lang-en|Penang}}) หรือ '''ปูเลาปีนัง''' ({{lang-ms|Pulau Pinang}}) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐ[[ประเทศมาเลเซีย|มาเลเซีย]] เดิมชาวมลายูรุ่นแรกเรียกว่า '''ปูเลาวาซาตู''' หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า '''ปูเลาปีนัง''' หรือเกาะหมาก ต่อมา[[อังกฤษ]]เรียกว่า '''เกาะพรินซ์ออฟเวลส์'''
 
'''ปูเลาปีนัง''' ({{lang-ms|Pulau Pinang}}) เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐ[[ประเทศมาเลเซีย|มาเลเซีย]] เดิมชาวมลายูรุ่นแรกเรียกว่า '''ปูเลาวาซาตู''' หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า '''ปูเลาปีนัง''' หรือเกาะหมาก ต่อมา[[อังกฤษ]]เรียกว่า '''เกาะพรินซ์ออฟเวลส์'''
 
== ภูมิศาสตร์ ==
รัฐปีนังมีพื้นที่บนดินทั้งหมดเพียง 1,048 ตารางกิโลเมตร เป็น[[รัฐและดินแดนสหพันธ์ของประเทศมาเลเซีย|รัฐ]]ที่มีพื้นที่บนดินเล็กที่สุดอันดับสองของประเทศมาเลเซีย รองจาก[[รัฐปะลิส]] รัฐปีนังตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ[[มาเลเซียตะวันตก]] ระหว่างละติจูด 5.59 ถึง 5.12 องศาเหนือ และลองจิจูด 100.17 ถึง 100.56 องศาตะวันออก รัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ [[เกาะปีนัง]] ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ และเป็นที่ตั้งของ[[จอร์จทาวน์]]ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และอีกส่วนหนึ่ง คือ [[เซเบอรังเปอไรอเบอรังเปอไร]] (สมารังไพร) ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่
 
== ประชากร ==
รัฐปีนังเป็นเขตการปกครองเพียงแห่งเดียวของมาเลเซียที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็น[[จีนโพ้นทะเล|ชาวจีน]] โดยมีอัตราส่วนของประชากรเชื้อสายจีนประมาณร้อยละ 41.72 มากกว่าประชากรเชื้อสายมลายูซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 41.33<ref>{{cite web|url=http://www2.seri.com.my/Penang%20Statistics/2008/Q1%20-%20Jan-March%202008.pdf|format=PDF|title=Penang Statistics (Quarter 1, 2008)|year=2008|publisher=Socio-Economic & Environmental Research Institute|accessdate=2008-07-19}}</ref>
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* ชุลีพร พงศ์สุพัฒน์. (2531, มิถุนายน). บทบาทและอิทธิพลทางการค้าของชาวจีนในปีนังตอนปลายศตวรรษที่ 19. ''อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''. 10(2), น. 65-92.
* [http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/download/9372/8027 ตวงทิพย์ พรมเขต. (2560, สิงหาคม-2561, กรกฎาคม). เครือข่ายการค้าปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล. ''วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'' 42, น. 67-87.]
{{bar box
|title=สถิติจำนวนผู้นับถือศาสนาต่างๆต่าง ๆ ของรัฐปีนัง ในปี ค.ศ. 2010<ref>{{cite web|url=http://www.statistics.gov.my/portal/download_Population/files/census2010/Taburan_Penduduk_dan_Ciri-ciri_Asas_Demografi.pdf|title= 2010 Population and Housing Census of Malaysia|accessdate=17 June 2012|publisher=Department of Statistics, Malaysia}} p. 13</ref>
|titlebar=
|left1=ศาสนา
|right1=ร้อยละอัตราส่วน
|float=right
|bars=
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== บรรณานุกรม ==
* ชุลีพร พงศ์สุพัฒน์. (2531, มิถุนายน). บทบาทและอิทธิพลทางการค้าของชาวจีนในปีนังตอนปลายศตวรรษที่ 19. ''อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร''. 10(2), น. 65-92.
* [http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/article/download/9372/8027 ตวงทิพย์ พรมเขต. (2560, สิงหาคม-2561, กรกฎาคม). เครือข่ายการค้าปีนัง-ภูเก็ต-ตรัง เหมืองแร่ และชาวจีนโพ้นทะเล. ''วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ'' 42, น. 67-87.]
 
{{รัฐและดินแดนสหพันธ์ของมาเลเซีย}}
 
146,651

การแก้ไข