ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิรุตติ์ ศิริจรรยา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
* [[ชายสามโบสถ์]] (พ.ศ. 2529) [[ช่อง 3]] คู่กับ กาญจนา จินดาวัฒน์ / จริยา สรณะคมณ์
* [[น้ำผึ้งขม]] (พ.ศ. 2529) [[ช่อง 7]] รับบทเป็น ปุริม คู่กับ มนฤดี ยมาภัย
* [[เดือนครึ่งดวง]] (พ.ศ. 2530) [[ช่อง 7]] รับบทเป็น พจน์ คู่กับ ชไมพร จตุรภุช
* [[เดชแม่ยาย]] (พ.ศ. 2530) [[ช่อง 5]] คู่กับ มยุรา ธนะบุตร
* [[ละครคน]] (พ.ศ. 2530) [[ช่อง 3]] คู่กับ อลิศ คริสตั้น / พิศมัย วิไลศักดิ์
178

การแก้ไข