ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ศิลปินเพลงแนวลูกกรุง ==
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* กิตติคุณ​ เชียงสรรค์​
* [[จิตติมา เจือใจ]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
ผู้ใช้นิรนาม