ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิมพา จันทร์ประสงค์"

ย้อนการแก้ไขของ 110.170.232.7 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2403:6200:89A6:5FB3:CCCF:31DA:8FCA:DB6F
(เรียบร้อยแล้ว)
(ย้อนการแก้ไขของ 110.170.232.7 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2403:6200:89A6:5FB3:CCCF:31DA:8FCA:DB6F)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทยพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:พรรคพลังธรรมใหม่]]
[[หมวดหมู่:พรรคมัชฌิมาธิปไตย]]
[[หมวดหมู่:พรรคภูมิใจไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อไทย]]