ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีสุวัตถิ์ สิริมตะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== บทบาทในการเมืองกัมพูชา ==
สิริมตะเกิดในพนมเปญและอยู่ในสายราชสกุลสีสุวัตถิ์ของราชวงศ์กัมพูชา เป็นพระนัดดาของ[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์]] ในสมัยที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส สิริมตะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการสืบราชสงมบัติต่อจากราชสมบัติต่อจาก[[พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์]] ซึ่งเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2484 แต่ฝรั่งเศสเลือกสมเด็จพระ[[นโรดม สีหนุ]]ขึ้นเป็นกษัตริย์ สิริมตะเป็นผู้ต่อต้านสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ซึ่งสมเด็จพระนโรดม สีหนุได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าสิริมตะเกลียดพระองค์ เพราะคิดว่า[[สมเด็จกรมพระสีสุวัตถิ์มุนีเรศ]]จะเลือกเขาขึ้นเป็นกษัตริย์<ref name=sihanouk27>[[Norodom Sihanouk]], ''My War with the CIA'', Pantheon, 1972, p.27</ref>
 
หลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] สิ้นสุดลง สิริมตะมีบทบาทในการเมืองกัมพูชามากขึ้นในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ[[พรรคเขมรใหม่]]ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวา นำโดย[[ลน นล]] พระองค์เข้าร่วมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2490 แต่ไม่ได้รับเลือก<ref name=dommen196>Dommen, A. ''The Indochinese experience of the French and the Americans'', Indiana University Press, 2001, p.196</ref> สมเด็จพระนโรดม สีหนุได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยพฤตินัยใน พ.ศ. 2495 และได้ให้สิริมตะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลเฉพาะกาล<ref name=dommen210>Dommen, p.210</ref> จนกระทั่งได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2497 พรรคเขมรใหม่ได้รวมเข้ากับ[[พรรคสังคมราษฎร์นิยม]]ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2498
431

การแก้ไข