ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนนครอินทร์"

→‎รถประจำทางที่ผ่าน: เพิ่มข้อมูล สายรถประจำทางที่เกี่ยวข้อง
(→‎รถประจำทางที่ผ่าน: ลบ "รถประจำทางสาย 1024ข (ท่าน้ำนนทบุรี-บางบัวทอง)" ออก เหตุผล: ข้อมูลซ้ำซ้อนกับข้อมูลอีกบรรทัด)
(→‎รถประจำทางที่ผ่าน: เพิ่มข้อมูล สายรถประจำทางที่เกี่ยวข้อง)
 
{{สร้างปี|2545}}
*สองแถว 1102 (เข้าซอยเรวดี-วัดปากน้ำ)
*สองแถว 6162 (วัดชลอ-ท่าน้ำนนทบุรี)
 
52

การแก้ไข